IT-oplossingen voor efficiënte verzorging,
gezondheid
en gastvrijheid

Synelience zit in het centrum van de veranderingen van deze sectoren en draagt daarom bij tot de efficiëntie van een instelling, grondgebied of dienstengroepom meerwaarde te bieden aan patiënten, bewoners en klanten.

Synelience is een volledige multidisciplinaire IT-partner in uw buurtmet een stevige beroepservaring. We nemen deel aan het ontwerp, de ontplooiing en de sturing van de IT-resources die u nodig heeft om uw beroep uit te oefenen.

OPDRACHT

klanten en patiënte

Het werk van professionals verlichten zodat zij meer tijd hebben voor klanten en patiënten.

klantenervaring

De klantenervaring verbeteren door met name digitale voorzieningen beter te benutten.

IT-directies wegnemen

De operationele druk op de IT-directies wegnemen

digitaal vertrouwen en digitale toe-eigening

De omstandigheden scheppen voor digitaal vertrouwen en digitale toe-eigening van alle betrokken partijen.

de toekomst voorbereiden

Anticiperen op de behoeften van de markt en de toekomst voorbereiden.

ADN

Waarom kiezen voor Synelience ?

DESKUNDIGHEID

Begeleiding op maat

TECHNOLOGISCHE
OPLOSSINGEN

Relevante oplossingen ontwikkelen of integreren: werkposten en toepassingen, communicatie en samenwerking in de cloud en infrastructuur, netwerken en beveiliging en meer.

DIENSTENCENTRUM

Het operationele beheer van uw IT van het begin tot het einde vereenvoudigen en beveiligen: gebundelde aankopen, levenscyclus van hardware, beheerde ondersteuning en diensten.

STRATEGIE en
PROJECTEN

Uw IT-strategie samen opbouwen om uw computersysteem te doen evolueren. U een efficiënte projectsturing bieden met 360° overzicht van de bedrijfsopportuniteiten en beperkingen.

Lab
Innovation

Uw teams ondersteunen om toekomstige gebruiksvormen te ontdekken, relevante businesscases opstellen, experimenten en ontplooiing sturen.

Een gemeenschappelijk traject opbouwen

Synelience is het resultaat van ruim 15 jaar ervaring en wil met u een ambitieus en toekomstgericht avontuur delen.

Tijd om elkaar te ontmoeten!

UW PLANNEN BESPREKEN

Heeft u een plan of zaken die u wilt bespreken? Onze teams staan tot uw dienst om u te helpen aan de toekomst te bouwen.

Contacteer ons

KOM DEEL UITMAKEN VAN ONS TEAM

Binnen Synelience zijn onze medewerkers met verschillende profielen en talenten elke dag aan het werk in een sector waar sociaal nut van groot belang is. Kom bij ons uw beroepsloopbaan verrijken!